La variable de discapacitat als registres oficials de violència de gènere

26/11/2020   |   Per Diari BonDia

La variable de discapacitat als registres oficials de violència de gènere

Amb motiu del 25 N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (Autea) va exposar una sèrie d’accions per intentar millorar la situació de les dones i nenes amb TEA davant la xacra que suposa la violència de gènere. 
 

Una de les demandes va ser la d’incloure la variable de discapacitat en  els registres oficials sobre violència de gènere. Un indicador que permetrà conèixer amb més exactitud quina és la situació que estan patint les dones i nenes amb discapacitat al nostre país, que es podrà comparar amb dades d’altres països i que en funció dels resultats permetrà també proposar accions de conscienciació  social, a les famílies així com a les possibles víctimes, de la importància de denunciar i no silenciar aquest tipus de violència.
 

Des del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut es va donar ahir una resposta positiva a aquesta demanda, garantint la inclusió de la variable de  discapacitat en els registres oficials. Des d’AUTEA, volem agrair aquesta resposta, que aportarà una mica de llum a una situació que s’està produint però que no s’ha abordat específicament des de les administracions, associacions de persones amb discapacitat.
 

Un altre dels aspectes que des d’AUTEA es va fer referència amb motiu del 25N, va ser la formació de les possibles víctimes de violència de gènere amb TEA. En aquest sentit, des de l’associació ja s’està fent la recerca de material d’imatges i vídeos que reprodueixen situacions que la dona i nena amb TEA no ha de permetre mai, per tractar-se d’abús o agressions. I en el cas de no trobar el material més adient, es valora des de l’associació produir-ho amb l’ajuda de professionals especialitzats en el trastorn de l’espectre de l’autisme d’Andorra. La voluntat d’AUTEA es fer-ne difusió entre les famílies de l’associació i posar-los a disposició dels centres i associacions que puguin tenir interès.
 

I per tal d’avançar en la darrera de les demandes que des d’AUTEA es van exposar per la millora de l’abordatge de les situacions de violència de gènere entre les persones amb discapacitat i amb TEA concretament, es proposava la creació i regulació de la figura del “Facilitador”  i  l’estudi de la modificació de l’article 119 del codi penal. Des d’AUTEA s’està treballant en la recerca de tota la informació que sobre la figura del “Facilitador” existeix a països com Espanya i el Regne Unit a on s’està implementant per poder presentar-la als responsables de la policia, batllia i fiscalia, així com als grups parlamentaris per valorar la  creació de la figura d’aquest professional que ajudi a les nenes i dones amb TEA i altes discapacitats a l’hora d’afrontar la difícil situació de denunciar un cas de violència de gènere. També es treballarà per sensibilitzar sobre la necessitat d’incloure al redactat de l’article 119 del codi penal, una referència explicita a les persones amb TEA.